20181231 114655වසරක් ගතවි නව වසරකට පා නැගිමකට හෝරා කිහිපයකට පෙර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ වසරක් පාසා පවත්වන ලබන දානමය පිංකම මෙවරත්2018.12.31 වන දින පවත්වන ලදි..කොට්ඨාසයේ ජනතාවටත්....ලක්වාසි සියලු දෙනාටත් රාජ්‍ය නිලධාරි සියලු දෙනාට සෙත් පැතිම හා රට ජාතිය වෙනුවෙන් ජිවිත පරිත්‍යාග කල රනවිරුවන් පිං පැමිණවිම අරමුණු කරගනිමින් මෙම දානමය පිංකම සිදුකරන ලදි...මේ සදහා උදවු උපකාර කල සියලු නිලධාරින්ට හා අනෙකුත් සියලු දෙනාට ප්‍රාදේශිය ලේකම් තුමියගේ කෘතවේදි ස්තුතිය සටහන් කරමි.....

ලබුවාවු 2019 නව වසර සාමය සතුට පිරි මහජන ස්වයට කැපවු රාජ්‍ය මෙහෙවරක් සදහා ප්‍රාදේශිය ලේකම් තුමිය,සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් තුමිය සියලු දෙනා වෙත සුභාසිරි ගෙන එන ලදි....

2018-09-10 දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “නිල සෙවන” වැඩසටහන යටතේ ගල්ගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අංක 56 මොන්නන්කුලම ග්‍රාම නිළධාරි වසමේ නිල සෙවන කාර්යාලය, ගල්ගමුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන සංවිධායක මොහාන් පෙරේරා මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස විවෘත කර ජනතා අයිතියට පත් කරමින්

Monnankulama 4

 

News & Events

Scroll To Top